Dişleri akartmak zolaklary

 • 5D Teeth Whitening Strips

  5D Dişleri akartmak zolaklary

  Her kim million dollarlyk ýylgyryş isleýär we her ýyl dişleri aklamak üçin has ýönekeý we amatly önümler bilen çykýar. Dişleri akartýan stikerler: bazardaky iň geljegi uly we girdejili önümleriň biridir. Ofisdäki lazer dişlerini akartmak bejergisi bilen deňeşdirilende. bu has amatly saýlaw, düýbünden tygşytly. Mundan başga-da, dişleri agardyjy pasta ulanmak amatly, hatda ony geýmek size başga zatlar etmez.

 • New Design SmileKit Clear Strips

  Täze dizaýn SmileKit arassa zolaklar

  Hususy bellik HP / CP dişleri akartmak zolaklary häzirki zaman adamlarynyň köpüsiniň öýüň daşynda dişlerini aklamak üçin saýlamagydyr. Gaplamak ýer tutmaýar we her dozada götermek aňsat, arassaçylyk we howpsuz aýratyn paket bar. Dişleri akartmak üçin başga bir zady ulanmagyň zerurlygy ýok.

 • SmileKit Clear Teeth Whitening Strips

  “SmileKit” arassa dişleri aklamak zolaklary

  Dişleri aklamak zolaklary hususy bellik, öýde dişleri akartmak tejribesini berýär, diş lukmanlarynyň ulanýan şol bir emeli howpsuz dişleri aklaýjy maddalary ulanýar, iň soňunda 4-8 kölege gollanmasyny gowulandyrýar.

 • SmileKit Charcoal Strips Logo

  “SmileKit” kömür zolaklarynyň nyşany

  Işjeň kömür dişlerini akartma zolaklary tebigy işjeňleşdirilen kömür aklaýjy maddalary ulanýar. Dişleri tebigy taýdan aklaýar we gapaklaryňyzda, täçleriňizde, şkaflaryňyzda, çişleriňizde ýa-da dişleriňizde howpsuz we olar duýgur bolmaz. Dişleri akartmagyň tebigy usulyny halaýan adamlar üçin işjeňleşdirilen kömür dişlerini aklamak zolaklary iň gowy saýlawyňyzdyr.