Dişleri agardyjy toplum-gara

Gysga düşündiriş:

Önüm öndürmek üçin köp sanly lomaý müşderiler üçin, lomaý dişleri akartmak toplumy dilerler tarapyndan makullanýar, nusgalary synap görüň.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Çalt Jikme-jiklikler

Gelip çykan ýeri: Guangdong, Hytaý
Marka ady: smileKIT
Görnüşi: lomaý dişleri agardyjy toplum
Ady: Dişleri agardyjy toplum
Ledagtylyk materialy: Iýmit derejesi TPE
Şprisiň reňki: Gök / gülgüne / açyk / gara
Goşundy: 0,1-35% at güýji / 0,1-44% cp / peroksid däl jel

Bejergi: 16-20 minut
belgisi: KIT004
Ulanylyşy: gurşun çyrasyna dakylýan agz läheňi
Gap: Lýuks guty
Hyzmat: Bölek satuw.wholesale.OEM
Şahadatnama: CE / GMP / ISO 22716 / CPSR / RoHS

xq01

Spesifikasiýa

Haryt ady lomaý dişleri akartma toplumy
Marka SMILEtoplum/ Custöriteleşdirilen garşylandy
Goşundylar 0,1-44% CP / 0.1-35% HP / Peroksid däl
Arza Dişleri agardyjy tizlendiriji
Bejergi wagty 16-20 minut
 Spesifikasiýa 1 * Dişleri agardyjy yşyk
3 * Dişleri aklaýan GEL ruçkasy
1 * Ulanyjy gollanmasy
1 * Kölegeli gollanma
Gaplamak Lýuks sowgat gutusy
Şahadatnamalar CE, GMP, BPA mugt
Eltip bermegiň wagty Ownuk sargyt üçin 7-10 gün, OEM sargyt üçin 18-25 gün
Töleg Paypal, Western Union we ş.m.
Eltip bermek usuly DHL, EMS, UPS, FedEx, TNT, Howa, Deňiz arkaly
Hyzmat OEM elýeterli

Dişleri agardyjy öý toplumynyň artykmaçlyklary

1. LED aklamak tehnologiýasy netijeleri çaltlaşdyrýar
2. Emal üçin howpsuz we duýgurlyk öndürmeýär
3. Kofe, çakyr, çilim we ş.m. tegmilleri aýyrýar
4. Günde bir gezek 16-20 minut ulanyň, 7-14 gün gaýtalaň

xq02 (1)
xq02 (2)

Duýduryş

Kepkalar, täçler, şkaflar ýa-da protezler üçin amatly däl.
Infectedokanç dişler we çüýrän dişler üçin amatly däl.
Lezion ýa-da derman sebäpli dörän dişleriň reňklenmegi üçin amatly däl.
Kemçilikli emal, ulanylýan dentin we zeperlenen dişler üçin amatly däl.
12 ýaşa çenli çagalar we göwreli aýallar üçin amatly däl.

xq02 (3)
xq02 (4)
xq02 (5)
xq02 (6)

Owadan ak dişler her kim isleýär, ýöne hakyky durmuşda köp adamyň dişleri birneme reňklener, esasy sebäpler
dişleriň reňklenmegi aşakdaky ýalydyr
1. Saglyk faktorlary: ösüş wagtynda iýmitlenmezlik ýa-da näsazlyk sebäpli dişler kalsifikasiýa täsir edip biler we dişler sary we döwük bolar.
2. Suwuň hiliniň faktorlary: käbir ýerlerde, esasanam käbir daglyk ýerlerde, suwda ftor köp bolany sebäpli, aşa köp içilýän florid dişleri sary öwrüler we 1-2 dişiň ýerine uly sary dişlerden doly . Ftor kariesiň öňüni almaga täsir edýär, şonuň üçin bu adamlara karies (boşluklar) ösdürip ýetişdirmek aňsat däl.
3. Neşe serişdeleri: Dişleri reňklemek üçin ýörite derman, esasanam çagalarda (5 ýaşa çenli) sary dişleriň döremegine sebäp bolýar.
4, arassaçylyk endikleri: käbir adamlar agyz arassaçylygyna üns bermeýärler, iru-giç dişlerini ýuwmaýarlar, dişleriň üstünde iýmit galyndylary, ýumşak hapalar, diş daşy, temmäki tegmilleri, çaý tegmilleri we ş.m. bar.
Dişleri agardyjy öndüriji hökmünde, müşderiler üçin dişleri akartmak meselesini çözmek we köp sanly başlangyç üçin kömek bermek üçin lomaý dişleri akartma toplumyny hödürleýäris.

xq02 (7)
xq02 (8)
xq02 (9)

  • Öňki:
  • Indiki: