Akylly Led Kit

  • Smilekit

    Smilekit

    Lomaý hususy bellik UV dişleri agardyjy enjam uv dişleri akartma toplumy dürli gaplamalary, ýöriteleşdirilen şahsy belligi, dürli zerurlyklara görä dürli konsentrasiýaly dişleri akartýan jeli özleşdirdi

  • Teeth Whitening LED Kit

    Dişleri akartýan LED toplum

    Dişleri akartýan ýeňil toplum, ýokary işjeňleşdirilen dişleri aklaýan jel tehnologiýasy, çalt, täsirli we amatly, 5 kölege. Qualityokary hilli gurşunly tizlendiriji çyrasy bilen öýde dişleriňizi aklap bilersiňiz. Dişleri agardyjy ýagtylyk toplumy şahsy belligi goldaýar we öýde dişleri akartýan yşyk özleşdirilip bilner.