Täze dizaýn SmileKit arassa zolaklar

  • New Design SmileKit Clear Strips

    Täze dizaýn SmileKit arassa zolaklar

    Hususy bellik HP / CP dişleri akartmak zolaklary häzirki zaman adamlarynyň köpüsiniň öýüň daşynda dişlerini aklamak üçin saýlamagydyr. Gaplamak ýer tutmaýar we her dozada götermek aňsat, arassaçylyk we howpsuz aýratyn paket bar. Dişleri akartmak üçin başga bir zady ulanmagyň zerurlygy ýok.

  • SmileKit Clear Teeth Whitening Strips

    “SmileKit” arassa dişleri aklamak zolaklary

    Dişleri aklamak zolaklary hususy bellik, öýde dişleri akartmak tejribesini berýär, diş lukmanlarynyň ulanýan şol bir emeli howpsuz dişleri aklaýjy maddalary ulanýar, iň soňunda 4-8 kölege gollanmasyny gowulandyrýar.