Gel Syinge toplumlary

 • Gel Syringes Kits Three sets of gel black and white hard box sets

  Gel şprisleri toplumy Jel gara we ak gaty guty toplumlary

  gelip çykyşy: Jiangxi, Hytaý Marka ady: SMILEKIT Görnüşi: Dişleri agardyjy elementiň ady: Dişleri aklaýan jel şahadatnamasy: CE & CPSR Goşundy: 0.1-35% hp / 0.1-44% cp / Peroksid däl jel tagamy: nan tagamy ýa-da ýöriteleşdirilen hyzmat: OEM / Bölekleýin / Lomaý agramy: 10g / OEM Ulanylýan ýeri: Öýde ulanmak / Syýahatdan peýdalanmak şerti: 10 minut / 30 minutlyk jel konsentrasiýasy: ulaldylan göterim, 0,1% -35% HP, 0,1% -44% CP, peroksid däl şpris göwrümi: 1.2ml-7.2g 3ml-9,6g 5ml-10,6g 10ml-21g / OE ...
 • Mini Teeth Whitening LED Light Private Label

  Mini dişleri akartýan LED ýagtylyk şahsy belligi

  Led ýeňil dişleriň aklanmagy, nano bölejikleri we fotoliz katististleri arkaly wodorod peroksidiň işjeňleşmegini çaltlaşdyrýan Hg güýçli gök ýagtylyga esaslanýar. Sinl-ine erkin kislorod atomlarynyň çalt dargamagyny höweslendirýär we agardyjy täsirleri gazanmak üçin aklaýjy serişdeleriň dişlere we çuň ýerlere redoks reaksiýalaryny goýmagyna sebäp bolýar.

 • Wholesale Hydrogen Peroxide Teeth Whitening Gel Used By Dentists

  Diş lukmanlary tarapyndan ulanylýan wodorod peroksid dişleri akartýan jel

  Diş lukmany wodorod peroksid dişleri agardyjy jel, el bilen garyşdyrylmaly däl, nädogry bahalandyrma sebäpli galyndylardan we deňsiz garyşmakdan gaça durýan we möhürlemek meselesi sebäpli akartmagyň täsiri has täsirli. Diş lukmany wodorod peroksid dişleri agardyjy jel, salonda ýa-da akartma klinikasynda dişleri aklaýan jeli tygşytlamak aňsat we aňsat.